Quản Trị

Tài khoản dùng để quản trị website của bạn !
5a285e52c223257d7c32

Nước dừa tươi 3L

Sản phẩm tiêu dùng Ngoài dòng sản phẩm nước dừa tươi nguyên liệu đóng gói lớn cho các nhà máy, LVX cũng có thêm dòng sản phẩm nước dừa tươi […]

19/08/2019

Xem thêm
coconut milk powder LVX

Bột Sữa Dừa

Bột sữa dừa – Sản phẩm thay thế Nước cốt dừa. Bột sữa dừa được sản xuất bằng cách khử nước , thêm maltodextrin và casein vào trong trong nước […]

04/06/2019

Xem thêm